لینک مستقیم فایل(بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ)

بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ/بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي, پي, اچ/30019305/mr
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی و توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 62

مقدمه

در اين نوشته هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخورد ها با اثر فوتوالكتريك از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدانها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را بطور فشرده بيان كرده، آنگاه با ذكر نارسايي آن به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم.

نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي

نيروهاي بين بارهاي الكتريكي را مي توان به دو نوع تقسيم كرد. دو بار نقطه اي ساكن يا متحرك به يكديگر نيروي الكتريكي وارد مي كنند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:

Fe=kqQ/r2

كه در آنوقتي دو بار الكتريكي نسبت به ناظري در حركت باشند، علاوه بر نيروي الكتريكي، نيروي مغناطيسي نيز بر يكديگر وارد مي كنند.از آنجاييكه بررسي نيروها با استفاده از مفاهيم ميدان عميق تر و ساده تر است، مي توان گفت كه هر بار الكتريكي در اطراف خود يك ميدان الكتريكي ايجاد مي كند كه شدت آن در فاصله r از آن، از رابطه ي زير به دست مي آيد:

E=kq/r2

حال اگر ذره ي باردار حركت كند، در اطراف آن علاوه بر ميدان الكتريكي، يك ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي شود كه وجود چنين ميدان مغناطيسي بصورت تجربي قابل اثبات است اگر ذره اي با بار الكتريكي q در يك ميدان مغناطيسي B و با سرعت vحركت كند، نيرويي بر آن وارد مي شود كه بر صفحه ي B, v عمود است كه از رابطه ي زير به دست مي آيد:

F=qvxB

از اين رو، بار q كه به فاصله ي rازQقرار دارد و با سرعتvحركت مي كند، يك ميدان مغناطيسي در محلQتوليد مي كند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد :بطور خلاصه، در نقطه اي كه ميدان الكتريكي و مغناطيسي E , Bوجود دارد، نيروي الكترومغناطيسي وارد بر ذره باردار، با بار qكه با سرعت vحركت مي كند برابر است با

ميدانهاي الكترومغناطيسي

در يك ميدان الكتريكي موجود در فضا، به عنوان مثال در بين صفحات يك خازن باردار، انرژي الكتريكي وجود دارد. چگالي انرژي يا انرژي الكتريكي در واحد حجم از رابطه ي زير به دست مي آيد :

بطور مشابه چگالي انرژي مغناطيسي مثلاً انرژي مغناطيسي در ناحيه بين قطب هاي يك آهنربا برابر است باامواج الكترومغناطيسي

بار الكتريكي ساكن ميدان الكتريكي مي آفريند. اما بار الكتريكي متحرك علاوه بر ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي كند كه در قانون آمپر بخوبي نشان داده شده است. بنابراين در اطراف يك بار الكتريكي متحرك دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي وجود دارد. يعني با تغيير ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي توليد مي شود. همچنين ميدان مغناطيسي متغيير نيز نيز به نوبه خود، يك ميدان الكتريكي مي آفريند كه با قانون فاراده نشان داده مي شود. اين مطالب نشان مي دهد كه چگونه امواج الكترومغناطيسي توليد مي شوند. بنابراين يك بار الكتريكي در حال نوسان (شتابدار) در فضا امواج الكتريكي و مغناطيسي توليد مي كند. فركانس اين امواج برابر است با فركانس بار الكتريكي توليد كننده ي امواج. اين ميدانها، يك ميدان الكترومغناطيسي تشكيل مي دهند كه پس از انتشار با سرعت نور c در فضا منتشر مي شود.

مطالب دیگر:
📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تالش📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسلام آباد غرب📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قصر شیرین📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گیلانغرب📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هرسین📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جوانرود📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کنگاور📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کرمانشاه📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صحنه📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سرپل ذهاب📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سنقر📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آبیک📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بوئین زهرا📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین📝نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تاکستان📝پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت📝بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات📝پاورپوینت ریخته گری تبریدی📝پاورپوینت فرایندهای مختلف نورد📝مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه📝پاورپوینت تست غیر مخرب نشتی شار مغناطیسی📝پاورپوینت چرخدنده سنکرونیزه📝پاورپوینت پروژه تعمیر و نصب و نگهداری (هیدرو موتور)